SmartSwitch 4.1.16081.8

SmartSwitch 4.1.16081.8

Samsung – 36,5MB – Freeware –
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
Samsung Smart Switch giúp bạn dễ dàng chuyển danh bạ, hình ảnh, tin nhắn và nhiều hơn nữa từ điện thoại cũ sang Galaxy mới của bạn.

Tổng quan

SmartSwitch là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Samsung.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.404 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SmartSwitch là 4.2.19111.4, phát hành vào ngày 21/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 4.2.19091.5, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

SmartSwitch đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 36,5MB.

Người sử dụng của SmartSwitch đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SmartSwitch!

Cài đặt

người sử dụng 5.404 UpdateStar có SmartSwitch cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại