Smart Switch 4.3.22063.6

Smart Switch 4.3.22063.6

Samsung – 36,5MB – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Samsung Smart Switch giúp bạn dễ dàng chuyển danh bạ, hình ảnh, tin nhắn và nhiều hơn nữa từ điện thoại cũ sang Galaxy mới của bạn.

Tổng quan

Smart Switch là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Samsung.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.681 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Smart Switch là 4.3.22063.6, phát hành vào ngày 26/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 4.3.22054.3, được sử dụng bởi 19 % trong tất cả các cài đặt.

Smart Switch đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 36,5MB.

Người sử dụng của Smart Switch đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Smart Switch!

Cài đặt

người sử dụng 4.681 UpdateStar có Smart Switch cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản